Cenník

Máme zmluvy so všetkými poisťovňami

Vyšetrenia

VýkonPoistenecSamoplatca
Konzultácia 00
Komplexné stomatologické vyšetrenie020
Preventívna stomatologická prehliadka015
Komplexné vstupné pedostomatologické vyšetrenie020
Preventívna pedostomatologická prehliadka010
Povrchová slizničná anestézia, injekčná anestézia1010
Mandibulárna anestézia1520
Intraorálny röntgenový snímok1015
Zhryzové röntgenové snímky1520
OPG snímok1530
Napálenie RTG snímkov na CD55
Nedostavenie sa na termín bez ohlásenia (min.24 hodín vopred)2020

Konzervačné zubné lekárstvo – opravy kazov

VýkonPoistenecSamoplatca
Jednoplôšková výplň (distálny úsek)4560
Dvojplôšková výplň (distálny úsek)5070
Trojplôšková výplň (distálny úsek)5580
Jednoplôšková výplň (frontálny úsek)4060
Dvojplôšková výplň (frontálny úsek)4570
Trojplôšková výplň (frontálny úsek)5080
Doplnenie fazety/korunku fotokompozitom3030
Pečatenie fisúr – jeden zub1515
Priama anatomická dostavba celej korunky zuba/FTK priama fazeta 6075
Výplň mliečneho zuba2030
Dočasná výplň (coltosol)1015
Výplň SIC2025
Dlahovanie zubov – 1 zub1010
Použitie kofferdamu pri fotokompozitnej výplni1010
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – jeden zub55
Dlahovanie zubov – 1 zub1010
Aplikácia biodentínu2020

Endodoncia – ošetrenie koreňových kanálikov

VýkonPoistenecSamoplatca
Trepanácia zuba (1 koreňový kanálik)3035
Trepanácia zuba (2 koreňové kanáliky)3540
Trepanácia zuba (3 koreňové kanáliky)4045
Trepanácia zuba (4 koreňové kanáliky)4550
Paliatívne endo. ošetrenie1520
Preendodontická dostavba3030
Definitívne endodontické ošetrenie jedného koreňového kanálika7090
Definitívne endodontické ošetrenie dvoch koreňových kanálikov85115
Definitívne endodontické ošetrenie troch a viacerých kanálikov105135
Príplatok za reendodontické ošetrenie 1 kanálik5050
Dostavba zuba s použitím skleneného čapu (čap + dostavba pod korunku)7070
Každý ďalší FRC (sklenený) čap pri dostavbe zuba2020
Dostavba zuba s použitím liateho kovového čapu 7070
Aplikácia MTA – Použitie MTA v rámci endodontickej terapie (mineral trioxide aggregate)2020

Chirurgia

VýkonPoistenecSamoplatca
Extrakcia miečneho zuba alebo koreňa1525
Extrakcia trvalého zuba/ koreňa 2040
Extrakcia viackoreňového zuba3060
Separácia koreňov pri extrakcii zuba1520
Sutúra extrakčnej rany1015
Neplánovaná chirurgická extrakcia s anestéziou + gelatamp6085
Ošetrenie poextrakčnej rany55
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti510
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu1020
Gingivektómia2020

Dentálna hygiena

VýkonPoistenecSamoplatca
Bielenie PURE WHITENING280280
Dentálna hygiena – odstránenie zubného kameňa, povlakov, pigmentov, inštruktáž4050
Dentálna hygiena (jeden zubný oblúk)2025
Pieskovanie ako doplnok k balíku dentálnej hygieny55
Dentálna hygiena – kontrola2530
Dentálna hygiena dieťa2040
Lokálne ošetrenie gingívy510
Ošetrenie citlivých krčkov55
Inštruktáž, nácvik ústnej hygieny a lokálna fluoridácia1020
Odstránenie zubného povlaku alebo zubného kameňa – sextant510
Zatvorená kyretáž parodontálneho vačku 1 zub55
Zubný šperk – piercing3030
CURAPROX kefka44
CURAPROX medzizubná kefka11

Protetika

VýkonPoistenecSamoplatca
Komplexné stomatoprotetické vyšetrenie00
Stiahnutie korunky1520
Opätovné nacementovanie protetickej práce1515
Odtlačok dvojitý zhotovený A-silikónom2020
Odtlačok alginát/repin1010
Dočasná korunka – ambulantne razidlovou technikou1010
Korunka kovokeramická200230
Korunka ZIRKÓNOVÁ (celokeramická)250280
Dočasná živicová korunka4040
Korunka celokeramická e.max250260
Fazeta celokeramická e.max250260
Skeleta na zásuvné spoje (kovokeramické korunky sa prirátavajú)260290
Celková snímateľná náhrada250370
Parciálna snímateľná náhrada300420
Flexi snímateľná náhrada300420
Medzerník6060

Cenník ZUBCHECK s.r.o. je platný od 4.2.2024

Uvedené ceny sú v eurách

Instagram
Call Now Button